Diagnos: politisk inkorrekthet

Samhället blir allt mer svårnavigerat, särskilt om man har psykiska diagnoser. Var går gränsen mellan psykisk avvikelse och politisk inkorrekthet?