Diagnos: ideologisk narcissism

Präglas Sverige av ideologisk narcissism? Och vad gör vi när verkligheten börjar skava mot ideologin?