Den militära smugglingen på Estonia – när visste regeringen?

Peter Axelsson skrev i Kvartal 2019 om uppgifter som pekar på att information om militär smuggling på Estonia tidigt nådde regeringsnivå.