De osynliga – del 3: Medelklassens bortvända ryggar

I denna, den tredje och sista artikeln i artikelserien "De osynliga", granskar Micael Kallin hur det är möjligt att stora samhällsgrupper halkat efter utan att det har gett ett större avtryck i samhällsdebatten. Fram tonar en bild av att både media och politiker vänt dem i utanförskap - de...