Välkommen till Kvartal

Nu sjösätts Kvartal. Det här är en samhällstidskrift som både bor på det snabba nätet och i det permanenta papperet. Alla artiklar hittar man först online – en i sänder, sex gånger i månaden. Samlingsvolymer ges ut fyra gånger om året och innehåller det som utkommit sen sist. Inget försvinner.

En artikel i Kvartal är längre än hundra tweets. Den kan vara skriven av en forskare, en praktiker eller en kalenderbitare. Avsikten är att publicera välunderbyggda artiklar om viktiga frågor. Sällan har det varit så gott om sådana frågor som nu.

Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran. Men en tidskrift blir vad den publicerar. Nu är det dags att börja, en text åt gången.

Stockholm den 17 mars 2016

Peter Santesson, chefredaktör

Foto: dromba

Foto: dromba