Paulina Neuding
Paulina Neuding. Foto: Ernst Henry.

Paulina Neuding

chefredaktör och ansvarig utgivare

Paulina Neuding är jur. kand. och har tidigare varit chefredaktör för Magasinet Neo. Hon är kolumnist i flera tidningar och medverkar regelbundet i internationell press. Hennes artiklar har publicerats i bland annat The New York Times, Politico Europe och Die Welt.

« REDAKTION