Katarina Barrling

Katarina Barrling

docent i statsvetenskap

Katarina Barrling är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och verksam som konsult och forskare vid IPF (Institutet för personal- och företagsutveckling). Hennes huvudsakliga forskningsområde är kulturella fenomen inom politiken. Hon har en bakgrund som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och som universitetslektor vid Linnéuniversitetet (Växjö). Hon har även arbetat som föredragande vid arbetsmarknadsutskottet i Sveriges riksdag.

« REDAKTION