Astrid Bryce
Astrid Bryce. Foto: Ernst Henry.

Astrid Bryce

Redaktionsassistent

Astrid Bryce är statsvetare och kommer närmast från en längre period som hemmaförälder. Innan dess arbetade hon bland annat på Skolverket. Astrid är den som sköter läsarkontakterna på Kvartal – synpunkter kan mejlas direkt på astrid.bryce@kvartal.se eller på info@kvartal.se.

« REDAKTION