Analys |
Analys |

Ett arbetarparti utan arbetarpolitik

Socialdemokraternas väljarbas utgörs i allt högre grad av urban medelklass och marginaliserade grupper. Deras politik ignorerar följaktligen de gamla kärnväljarna alltmer, skriver LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

Analys |
- Läs mer -

Danmark på väg mot ett post-populistiskt tillstånd.

Analys |
- Läs mer -

Efterkrigstidens politiska universum var på många sätt ett trevligt ställe. Nu är det borta och striden kommer stå om det som under en lång tid har varit …