Pressmeddelande 2017-10-26

Paulina Neuding blir ny chefredaktör för Tidskriften Kvartal

 Foto: Ernst Henry

Foto: Ernst Henry

Paulina Neuding har utsetts till Tidskiften Kvartals chefredaktör. Hon tar över efter Peter Santesson.

– Kvartal har etablerat sig som en kanal för grundmurade samhällsanalyser och vuxen samhällsdiskussion. Det ska bli väldigt givande att leda Kvartal i den riktningen och dessutom introducera en ny skepnad för tidskriften, säger Paulina Neuding.

Tidigare denna månad rekryterades Jörgen Huitfeldt (tidigare på Sveriges Radio) till Kvartals redaktion. Under hösten 2017 kommer Kvartal att utvidga sin publicistik och utöver de långa artiklar och essäer som utgör tidskriftens grundstomme, också introducera kortare kommentarer och rörlig bild med samtal, intervjuer och diskussionsprogram.

– Kvartal ska fortsätta att ge ett faktabyggt och seriöst underlag till samhällsdiskussionen inom olika angelägna ämnen, och också belysa vägar framåt, avslutar Neuding.

………….

Paulina Neuding är journalist och till utbildningen jurist. Hon är krönikör i GP och Dagens Samhälle, och kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida, där hon varit medarbetare på olika sätt i tio år. Åren 2009–2015 var hon chefredaktör på samhällsmagasinet Neo. Neuding har uppmärksammats för sitt skrivande om våld och stök på bibliotek, antisemitismen i Malmö och korruption i FN. Hennes texter har publicerats i en rad utländska medier, däribland Die Welt, Jerusalem Post, Weekly Standard och Quillette.

Tidskriften Kvartal ska främja en vuxen samhällsdebatt genom vederhäftig och saklig samhällsjournalistik, och bidra till att stärka och återupprätta civilitet, rättsstat och fungerande normer. Kvartal ägs och finansieras av Insamlingsstiftelsen Kvartal och står fri från kopplingar till politiska partier och intresseorganisationer. https://kvartal.se/