Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Vanja Berggren

Vanja Berggren är sjuksköterska och har doktorerat om kvinnlig könsstympning. Hon är docent i folkhälsovetenskap och verksam vid Karolinska institutet. Hon samordnar ett nätverk för forskning om kvinnlig könsstympning (finansierat av Forte) och har varit sakkunnig i regeringsuppdrag om kvinnlig könsstympning.