Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Erik Cardelús

Erik Cardelús är filosofie doktor i didaktik och forskare i pedagogik, läromedelsutvecklare och tidigare mångårigt verksam gymnasielärare i historia, svenska och spanska.