Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Dennis Hjelmström

Dennis Hjelmström är verksamhetschef, för- och grundskola i Helsingborg. Tidigare skolchef i Ystad och initiativtagare till Backa barnet, en arbetsmodell för tidiga samordnade insatser (TSI) för barn och unga.