Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Christian Uhr

Christian Uhr är docent i ledning vid Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet på Lunds universitet. Han arbetar även 30% som sakkunnig på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men skriver inte i egenskap av medarbetare på myndigheten.