"Det ses som översitteri att ha synpunkter på om folk rör sig"

Fysisk inaktivitet är en klassfråga och ett problem för politiken att lösa. Det menar PM Nilsson, politisk chefredaktör på Dagens Industri. Paulina Neuding möter honom i ett Kvartalsamtal om motion, samhällets ansvar för passiva medborgare och balansgången mellan paternalism och liberalism.