Kvartalsamtal
Kvartalsamtal

TV: Strömkantringens år med Katarina Barrling

Sveriges radikala omsvängning i migrationspolitiken 2015 visar hur mänsklig åsiktsbildning styrs av grupptryck, social belöning och bestraffning. Det säger Katarina Barrling, docent i statsvetenskap, i detta avsnitt …

Kvartalsamtal
- Se inslaget -

De åker in i utsatta områden för att hjälpa sjuka och skadade, men utsätts inte sällan själva för hot och våld. Hur ska man förstå dessa angrepp? …

Kvartalsamtal
- Se inslaget -

Friskolereformen uppnådde inte sitt huvudsyfte: att höja undervisningens kvalitet. Det menar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning, och medförfattare till uppmärksammade ”Kunskapssynen …