Kvartalsamtal |
Kvartalsamtal |

TV: Strömkantringens år med Katarina Barrling

Sveriges radikala omsvängning i migrationspolitiken 2015 visar hur mänsklig åsiktsbildning styrs av grupptryck, social belöning och bestraffning. Det säger Katarina Barrling, docent i statsvetenskap, i detta avsnitt av Kvartalsamtal. Intervjuare är Kvartals Thomas Gür. Se programmet, eller läs essän på samma tema.

publicerad den 10 april 2018
Kvartalsamtal |
- Se inslaget -

De åker in i utsatta områden för att hjälpa sjuka och skadade, men utsätts inte sällan själva för hot och våld. Hur ska man förstå dessa angrepp? Och hur ska de motverkas? Paulina Neuding möter Gordon Grattidge och Henrik Johansson, ordförande och före detta ordförande i Ambulansförbundet, i ett samtal om våldet.

av Gordon Grattidge, Henrik Johansson
Publicerad den 13 mars 2018
Kvartalsamtal |
- Se inslaget -

Friskolereformen uppnådde inte sitt huvudsyfte: att höja undervisningens kvalitet. Det menar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och VD för Institutet för Näringslivsforskning, och medförfattare till uppmärksammade "Kunskapssynen och pedagogiken". Paulina Neuding har mött honom.

av Magnus Henrekson
Publicerad den 15 februari 2018