TV: Ambulanssjukvårdarna om våldet

TV: Ambulanssjukvårdarna om våldet

Ambulanssjukvårdarna om våldet. De åker in i utsatta områden för att hjälpa sjuka och skadade, men utsätts inte sällan själva för hot och våld. Hur ska man förstå dessa angrepp? Och hur ska de motverkas? 

Paulina Neuding möter Gordon Grattidge och Henrik Johansson – ordförande respektive före detta ordförande i Ambulansförbundet – i ett samtal om våldet mot räddningspersonal.

Read More

TV: Järnvägens problem sitter i spåren

TV: Järnvägens problem sitter i spåren

Vad beror alla förseningar och inställda tåg på? Och var det bättre förr?

I detta avsnitt av Kvartal-TV talar Paulina Neuding med Jakob Heidbrink, docent i juridik med fokus på infrastrukturfrågor. Han menar att varken privatiseringar, new public management eller politisk populism förklarar järnvägens brister. Problemet sitter i spåren, och skulle bli mycket dyrt att åtgärda. 

Read More

"Det ses som översitteri att ha synpunkter på om folk rör sig"

"Det ses som översitteri att ha synpunkter på om folk rör sig"

Fysisk inaktivitet är en klassfråga och ett problem för politiken att lösa. Det menar PM Nilsson, politisk chefredaktör på Dagens Industri. Paulina Neuding möter honom i ett Kvartalsamtal om motion, samhällets ansvar för passiva medborgare och balansgången mellan paternalism och liberalism.

Read More

TV: Kvartalsamtal med Anders Hansen

TV: Kvartalsamtal med Anders Hansen

Att en promenad är den bästa medicinen är något människor har känt till sedan Antiken. Nu vet vi dessutom hur mycket fysisk rörelse innebär för sådant som minne, åldrande och psykisk hälsa. Vilka är konsekvenserna för samhället? Paulina Neuding talar med Anders Hansen, psykiater och författare till böckerna Hjärnstark och Hälsa på recept.

Read More

TV: Kvartalsamtal med Kjell-Olof Feldt

TV: Kvartalsamtal med Kjell-Olof Feldt

Kriminella nätverk och inbördeskrigen mellan dem är det tydligaste symtomet på vad främlingskapet i segregerade områden kan leda till. Det skrev Kjell-Olof Feldt, finansminister (S) 1983-1990, i en essä i Kvartal. Paulina Neuding har mött honom i ett samtal om migrationens konsekvenser – och tänkbara lösningar på segregationsproblemen.

Read More