”Ehm, jag har bara skummat den…”

Ont om tid för viktiga böcker? Kvartal ger dig en genväg

Vi drunknar i utbudet, ändå torkar vi ut. Det finns egentligen ingen anledning att skämmas eller att hymla. Mängden rimligt viktiga böcker och artiklar som utkommer är ohanterlig.

Ändå vill och måste man ägna merparten av sin tid åt helt andra saker än att läsa. Därför behövs en genväg till de viktigaste böckerna som ligger på bordet.

Kvartals genvägar är inte recensioner. Det centrala är inte bedömningen av boken, utan dess innehåll. Hur är den konstruerad? Vilka är de centrala argumenten och vilka belägg vilar de på? En framåtblickande diskussion mellan dem som har läst boken har sin plats. Detta är inte den platsen. Du har ju hittills bara hunnit bläddra lite i den. En genomgång av boken är vad som behövs. En dag hinner du säkert läsa den på riktigt. Sannolikheten ökar nog nu. Till dess finns Kvartals genvägar.

Publicerade genvägar