Essä |
Essä |

Ålamörker över prisnominerad bok

Fiskare och ålen romantiseras i den hyllade boken Ålevangeliet – den stora förloraren på det är ålen. skriver docent Henrik Svedäng i en essä om vetenskapens villkor.

Essä |
- Läs mer -

Bus eller godis – sockerprofessorn Charlotte Erlansson-Albertsson skriver varför det är hälsosammare att välja bus.

Essä |
- Lyssna -

Den splittring som uppstått i Sverige kan motverkas med en mer sanningsenlig berättelse om invandrarna, där den välintegrerade majoriteten inte osynliggörs, skriver Evin Rubar.