Judith Butler om genuskonflikten i Lund: ”Metoden är förkastlig”

Judith Butler om genuskonflikten i Lund: ”Metoden är förkastlig”

Judith Butler är en av världens ledande feministiska tänkare, och dessutom en uttalad förkämpe för akademisk frihet. Nu står hon plötsligt i fokus för en svensk debatt: Statsvetenskapliga institutionen i Lund har bestämt att hennes arbete ska finnas med på en kurslitteraturlista, för könsbalansens skull. I en intervju i Kvartal resonerar Judith Butler om kvoterad kurslitteratur – och om principfrågorna som hamnat i skymundan i debatten.

Read More