IQ i Norden: Uppgång och fall

IQ i Norden: Uppgång och fall

Våra samhällen blir allt bättre, så mycket bättre att till och med intelligensen ökar bland medborgarna. Så har den utvecklingsoptimistiska bilden sett ut – och den bekräftades också länge av IQ-mätningar i flera länder. Men nu faller intelligensen i de nordiska länderna. Det är en stark varningssignal för det svenska samhället, skriver Martin Ingvar, en av Sveriges ledande hjärnforskare.

Read More

Potentialen att integrera och ett förfuskat politiskt arv

Sveriges kapacitet att integrera de invandrare man tog emot började överskridas redan under mitten av 1980-talet, då de utlandsföddas sysselsättningsgrad hamnade långt under snittet. En annan indikator var att barn födda i Sverige kunde gå ut grundskolan utan att ha lärt sig fullgod svenska. Men först nu tycks fenomenet integrationspotential ha upptäckts av regeringen, skriver Thomas Gür

Read More

Statister i vår berättelse om oss själva

Statister i vår berättelse om oss själva

Bland myndigheter i Sverige har det länge varit känt att systemet för ensamkommande flyktingbarn missbrukats av vuxna migranter. Jörgen Huitfeldt granskade frågan för Sveriges Radio i reportagen De desillusionerade humanisterna och De ensamkommande vuxna, och fann att detta är ett område där gängse journalistiska regler sätts på undantag. 

Read More

Judith Butler om genuskonflikten i Lund: ”Metoden är förkastlig”

Judith Butler om genuskonflikten i Lund: ”Metoden är förkastlig”

Judith Butler är en av världens ledande feministiska tänkare, och dessutom en uttalad förkämpe för akademisk frihet. Nu står hon plötsligt i fokus för en svensk debatt: Statsvetenskapliga institutionen i Lund har bestämt att hennes arbete ska finnas med på en kurslitteraturlista, för könsbalansens skull. I en intervju i Kvartal resonerar Judith Butler om kvoterad kurslitteratur – och om principfrågorna som hamnat i skymundan i debatten.

Read More