Francis Fukuyama: Political order and political decay

Francis Fukuyama: Political order and political decay

GENVÄGAR | I sitt tvåbandsverk The origins of political order och Political order and political decay undersöker den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama hur en fungerande stat blir till och vad som krävs för att vidmakthålla den. Detta är den andra av två genvägar till Fukuyamas verk om politisk ordning. Political order and political decay analyserar de moderna demokratiernas framväxt efter industrialismen, framgångsfaktorer och orsaker till politiskt förfall.

Read More

Francis Fukuyama: The origins of political order

Francis Fukuyama: The origins of political order

GENVÄGAR | Oavsett politisk färg har de flesta av oss svårt att förstå demokratins verkliga förutsättningar – hur lång tid den tar att bygga upp, men också hur lätt den kan raseras. I sitt tvåbandsverk The origins of political order och Political order and political decay undersöker den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama hur en fungerande stat blir till och vad som krävs för att vidmakthålla den. Detta är den första av två genvägar till Fukuyamas verk om politisk ordning.

Read More

Jonathan Haidt: The righteous mind

Jonathan Haidt: The righteous mind

GENVÄGAR | Människor baserar sina åsikter i första hand på magkänsla, i andra hand på intellektuella resonemang. För att förstå dagens starkt polariserade samhällsdebatt bör vi ta argument om politik och religion för vad de i själva verket är: efterhandskonstruktioner i syfte att uppnå vissa strategiska mål. Det hävdar socialpsykologen Jonathan Haidt i sin uppmärksammade bok The righteous mind.

Read More

Steven Pinker: The better angels of our nature

Steven Pinker: The better angels of our nature

GENVÄGAR | Vår forntid var inte så fredlig som vi gärna föreställer oss. Även om människor mördas, våldtas och plågas också i vår tid, menar Pinker att vi lever i den fredligaste epoken i världshistorien. Men detta är något som vi har svårt att tro. Vi vill helt enkelt inte tro det. Steven Pinkers bok analyserar varför våldet har avtagit trots att den mänskliga naturen förblir densamma.

Read More