Artiklar
Folket och eliterna i vår tid

DEMOKRATI | Efter populismens framgångar kritiseras idén om en motsättning mellan folk och elit. Men för att förstå varför populister vinner stöd behöver vi inse att deras världsbild delvis är korrekt. En närmast enig samhällselit har i västvärlden drivit fram förändring i viktiga politiska frågor. Återstår att diskutera om elitens intressen strider mot medborgarnas, skriver Peter Esaiasson.

Artiklar
När Sverige var ett klansamhälle

RÄTTSSTATEN | Också Sverige präglades en gång av klankultur. Historien om hur klanernas makt försvann ger en ledtråd till hur de kan upplösas på andra håll i världen. Samtidigt syns tecken på klansamhällets återkomst i våra förorter i form av gängvåld, vendettor och moralpolis. För att stävja problemen måste rättsväsendet bevisa att det är att lita på, skriver Dan Korn.

Artiklar
Kan man rädda demokratin genom att upphäva den?

HISTORIA | I Estland skedde på 1930-talet en dramatisk utveckling som bär på viktiga lärdomar för dagens Sverige och andra västländer. Överdrivna krafttag mot populära politiska rörelser som man finner tvivelaktiga kan leda till att man själv börjar likna det dessa rörelser står för, skriver Rurik Holmberg.