Gäst i Fredagsintervjun 16/2: Mikael Ribbenvik

fredags-intervjun.jpg

När Sverige la om migrationspolitiken var budskapet från regeringen att man lade sig på EU:s miniminivå. Ändå fortsätter Sverige att vara ett av de EU-länder som tar emot flest asylsökande per capita. Ny statistik som publicerades idag visar att Sverige förra året tog emot 25.666 personer – motsvarande ett helt Rosengård på ett år. Hur går det ihop?

– Miniminivån avser lagstiftningsnivån. Sen finns det ju länder som bedriver en aktiv signalpolitik, som säger ”kom inte hit”. Det säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i Fredagsintervjun där han också framhåller att signalpolitik kan ha större påverkan än lagstiftning.