Essä |
Essä |

Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd?

Det är alldeles för stora skillnader mellan EU-länderna för att de ska kunna ha en tvingande gemensam flyktingpolitik. Sverige, det land som beviljat näst flest flyktingar asyl relativt sin befolkning, beviljar 192 gånger fler asylansökningar per tusen personer än Portugal skriver forskarna Magnus Henrekson, Tino Sanandaji och Özge Öner i Kvartal. Det vore ansvarslöst att låta en enskild fråga äventyra hela EU-samarbetet och alla de framgångar som uppnåtts under de senaste snart 70 åren.  

publicerad den 21 maj 2019
Essä |
- Läs mer -

Oavsett om man säger oui, lagom eller mindre Bryssel så är det demokratiska underskottet här för att stanna. Men det finns ändå sätt att skydda demokratin och skapa ett EU vi kan vara stolta över, menar Sveriges förre EU-ambassadör Lars Anell i sin första essä för Kvartal.

av Lars  Anell
Publicerad den 19 maj 2019
Essä |
- Läs mer -

I svenska medier används Danmark som ett varnande exempel för vad som kan hända med Sverige. Ola Wong, Kvartals kulturredaktör, beskriver ett Danmark där främlingsfientliga partier backar medan svensk utrikesbevakning tenderar att låta sig reduceras till en spegel av svensk inrikespolitik.

av Ola Wong
Publicerad den 15 maj 2019