Essä |
Essä |

”Den starkaste mannen i världen är han som står mest ensam”

Manfall i litteraturen, del 2: Den som en gång på allvar ställt sig utanför åsiktskorridoren, får sällan tillbaka sin tidigare ställning. Det skriver Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap, med utgångspunkt i Henrik Ibsens En folkefiende.

publicerad 28 november, 2018
Essä |
- Läs mer -

Det verkar som om män på många sätt drabbas hårdare när livet sviktar. Ytterst syns det i förhöjd dödlighet efter kriser i samband med sådant som skilsmässa, pension och sjukdom. Både sociala mönster och biologiska skillnader har betydelse, skriver Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid KI.

av Martin Ingvar
Publicerad den 20 november, 2018
Essä |
- Läs mer -

Denna vecka firar Polen hundra år som självständig nation. Fredrik Agell, författare och doktor i litteraturvetenskap, åkte till Warszawa för att dansa tango men fann i stadens, byggnadernas och invånarnas historia en mycket polsk berättelse om stolthet över det egna landet.

av Fredrik Agell
Publicerad den 14 november, 2018