Essä |
Essä |

Att förhindra mäns våld kräver kunskap om mäns biologi

Att blunda för biologiska skillnader mellan könen är lika okunnigt som det är farligt. Och kostnaden bärs nästan helt av flickor och kvinnor, skriver Markus Heilig, professor i psykiatri och författare till boken Hon, han & hjärnan.

publicerad 8 oktober, 2018
Essä |
- Läs mer -

En politik som utgår från den förskönade världsbild som Hans Rosling presenterar i boken Factfulness kan få allvarliga konsekvenser, menar Christian Berggren, professor emeritus i industriell utveckling.

av Christian Berggren
Publicerad den 20 september, 2018
Essä |
- Läs mer -

Artificiell intelligens (AI) används redan inom en rad områden i samhället, och kommer att göra det i ännu högre grad i framtiden. Johan Frostegård, professor i medicin, menar att det går att se AI som en del av evolutionen.

av Johan Frostegård
Publicerad den 14 augusti, 2018