Essä |
Essä |

Vem ska en kvinnlig akademiker gifta sig med?

Sociologiska studier visar hur heterosexuella mäns och kvinnors partnerval skiljer sig. Kvinnor tenderar att söka sig till män med högre status och lön. Vad händer när svenska akademikerkullar i allt högre grad kommer att bestå av kvinnor? Oftast är det ju akademiska studier som ger statusen och inkomsten. Kommer de sociala normerna att förändras? Oscar C. A. Anderson är nationalekonom och driver podcasten Sanningsministeriet.

publicerad 14 februari, 2019
Essä |
- Läs mer -

En åldrande befolkning är kostsam och problematisk – så brukar det i alla fall heta i den politiska debatten. Men då bortser man inte bara från hur en ökande befolkning belastar miljön. Man glömmer också ekonomiska och sociala värden av äldre människors insatser, skriver Frank Götmark, professor i ekologi och naturvård.

av Frank Götmark
Publicerad den 12 februari, 2019
Essä |
- Läs mer -

Datorer, surfplattor och digital kompetens i läroplanen – allt säljs in med grandiosa löften om att det ska framtidssäkra skolan. Men evidensen är skral, skriver läraren Isak Skogstad.

av Isak Skogstad
Publicerad den 6 februari, 2019