Ett fattigare och farligare land

Ett fattigare och farligare land

MIGRATION | Asylprognosen från Migrationsverket hösten 2014 var en larmsignal som borde ha lett till eftertanke bland de ansvariga i både regering och opposition. I stället öppnade man för en migrationsvåg som ytterligare förvärrade redan kända segregationsproblem. Kriminella nätverk och inbördeskrigen mellan dem är det tydligaste, men inte enda, symtomet på vad främlingskapet i segregerade områden kan leda till. Det skriver Kjell-Olof Feldt, finansminister (S) 1983-1990.

Read More

Snubbelstenar till vems minne?

Snubbelstenar till vems minne?

KONST | I många europeiska städer syns i stenläggningen så kallade Stolpersteine, eller snubbelstenar, till minne av enskilda offer för Förintelsen. Men att överföra detta konstprojekt till Sverige – en idé som drivs bland annat av den statliga myndigheten Forum för levande historia – blir en pastisch, som riskerar att motverka sitt syfte, skriver Danny Kohn.

Read More

Kan vi längre hantera verklig konflikt?

Kan vi längre hantera verklig konflikt?

SAMHÄLLE | Månggifte, biblioteksstök och en moské som dragit åt sig extremister. Samtliga är exempel på frågor där svenska liberaler och radikaler intagit ståndpunkter som är själva antitesen till den ideologi de annars står för. För att förstå dessa intellektuella u-svängar måste man öppna historiens giftskåp, skriver Malcom Kyeyune, tidigare ordförande för Ung Vänster i Uppsala. 

Read More