Essä |
Essä |

De osynliga – del 3: Medelklassens bortvända ryggar

I denna, den tredje och sista artikeln i artikelserien "De osynliga", granskar Micael Kallin hur det är möjligt att stora samhällsgrupper halkat efter utan att det har gett ett större avtryck i samhällsdebatten. Fram tonar en bild av att både media och politiker vänt dem i utanförskap - de osynliggjorda - ryggen.

publicerad 14 mars, 2019
Essä |
- Läs mer -

I del 2 av Kvartals artikelserie " De osynliga" granskar journalisten Micael Kallin några vanliga påståenden i debatten: Att det lönar sig för lite att gå från bidrag till arbete och att staten inte har råd att ge högre ersättningar till långtidssjuka och arbetslösa. Han visar att de statliga ersättningarna i själva verket går med stora överskott. Ytterligare visar Michael Kallin också att det – tvärtemot vad många tror – är medel- och överklassen som får tillbaka mest från staten i form av avdrag och bidrag.

av Micael Kallin
Publicerad den 12 mars, 2019
Essä |
- Läs mer -

Sverige är det land i OECD där inkomstklyftorna växer snabbast och mest. Frilansjournalisten Micael Kallin tillhörde själv länge den välbeställda medelklassen tills han för tio år sedan oväntat drabbades av en allvarlig sjukdom och plötsligt var i behov av det skyddsnät som han under många år betalat in skatt till. I denna första del berättar Micael Kallin om hur dramatiskt och snabbt klyftorna faktiskt har växt mellan dem som arbetar och de som av olika skäl inte gör det.

av Micael Kallin
Publicerad den 11 mars, 2019