Essä |
Essä |

Apatiska barn är en kultursjukdom

Varken simulanter eller ”äkta” – de apatiska bör betraktas som en kultursjukdom, menar barnläkaren Karl Sallin som mött flera fall i sin praktik och forskning.

Essä
- Läs mer -

Denna vecka firar Polen hundra år som självständig nation. Fredrik Agell, författare och doktor i litteraturvetenskap, åkte till Warszawa för att dansa tango men fann i stadens, …

Essä
- Läs mer -

Den man som inte längre presterar yrkesmässigt riskerar att förlora sin status. Timmarna av övertid är plötsligt ingenting i jämförelse med den oändlighet av ensamhet som breder …