Därför frågar jag om invandringen

Därför frågar jag om invandringen

JOURNALISTIK | Före hösten 2015 kunde det vara riskfyllt för en journalist att uppfattas som alltför intresserad av migrationens baksidor. Många kolleger har genom åren förpassats ut i marginalen för att de uppmärksammat problem som invandringen till Sverige fört med sig. Jag har själv avstått från potentiellt kontroversiella reportage för att undvika problem. Det skriver Jörgen Huitfeldt, redaktör på Kvartal, och tidigare programledare i Sveriges Radio. 

Read More

Demokratin uppstod ur egenintresse

Demokratin uppstod ur egenintresse

VÅLDSMONOPOL | Likheterna mellan antikens Grekland och nutidens maffiakultur är mycket stora. I båda samhällen är den centrala frågan hur beskydd ska hanteras och organiseras. Demokratin som uppstod i Grekland inte var ett utslag av idealism, utan ett pragmatiskt sätt att lösa den ständigt överhängande risken för inbördeskrig, menar Tomas Lappalainen

Read More

Kinas utlandsinvesteringar – redskap för ekonomisk dominans

Kinas utlandsinvesteringar – redskap för ekonomisk dominans

SÄKERHET | Hamnplaner i Lysekil har satt de kinesiska investeringarna i Sverige i blickpunkten, liksom Geelys köp Volvo och Nevs av Saab. Men kinesiska företagsförvärv är inte bara ekonomiskt motiverade. De är en del av Kinas strategi för att öka landets internationella inflytande och innebär växande påverkansmöjligheter i svensk politik, skriver Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker.

Read More

Från någonstans till varsomhelst – så gick partierna vilse

Från någonstans till varsomhelst – så gick partierna vilse

HEMHÖRIGHET | Hur kunde politikerna missa att hälften av medborgarna inte var med på deras mångkulturella projekt? Och varför har de så svårt att övertyga när de säger att de lägger om kursen? Det finns en förklaring. Den hittas i den dimension av politiken som frågar: Känner du dig hemma någonstans eller varsomhelst? Det skriver Katarina Barrling, docent i statsvetenskap.

Read More

Den livsfarliga identiteten

Den livsfarliga identiteten

SAMHÄLLE | Att professioner, organisationer och institutioner har antagit särskilda värdegrunder är i dag nästan en självklarhet. Men skillnaden mellan detta och att mena att det finns en allmän nationell värdegrund som alla bör dela är himmelsvid, skriver Anders Björnsson. I det förra fallet ansluter vi oss till en gemenskap efter eget val, medan vi däremot ansluts till en tänkt kollektiv svensk eller europeisk identitet.

Read More

Först staten, sedan moralen

RÄTTVISA | Att den som tjänar mer ska betala högre skatt är en självklarhet i svensk politik. Sverige har världens högsta marginalskatt på arbete. Men för de allra rikaste med stora förmögenheter är skatten låg. Faktum är att vi har gjort det ganska billigt att vara riktigt förmögen. Vad är det som gör att personer som Ikeas Ingvar Kamprad, H&M:s Stefan Persson och nu senast Svensk Näringslivs förre ordförande Leif Östling kunnat betala mindre skatt än andra? Om det skriver Robert Östling, docent i nationalekonomi.

Read More

Det finns mer än en antisemitism

HATBROTT | Det finns inte en antisemitism, utan flera olika. Det är avgörande för förståelsen av judehatet i Sverige att vi förmår se skillnaden mellan antisemitismens olika former – deras skilda filosofier, de skilda psykologiska drivkrafter som motiverar dem, och de skilda individer och grupper som bär upp dem sociologiskt. Det skriver Lars Dencik, professor emeritus i socialpsykologi och forskare på antisemitism i Europa. 

Read More

Kanada väljer sina immigranter

Kanada väljer sina immigranter

INVANDRING | I svensk invandringsdebatt framhålls ofta Kanada som en förebild. Immigrationsreglerna är generösa, integrationen fungerar, vardagen konfliktfri och brett samförstånd råder. Bilden stämmer, men då nämns inte att Kanadas invandringslagar utgår från styrda kvoter, medvetet urval och krav på hederligt liv. Det skriver Adam Cwejman.

Read More

Från arbetarhjältar till troll

Från arbetarhjältar till troll

SAMHÄLLE | 1968-rörelsens framträdande intellektuella strävade efter att ge röst åt vanliga människor. Flera av den tidens klassiska verk byggde på en vilja att låta människor ur arbetarklassen komma till tals, utan att deras utsagor eller åsikter skulle redigeras eller förskönas. Denna ambition står i stark kontrast till dagens försök att tämja de krafter som anses hota i folkdjupet, skriver Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap.

Read More

Därför har skolvalet blivit ett misslyckande

Därför har skolvalet blivit ett misslyckande

SKOLAN | Trots förhoppningarna ledde rätten att välja fritt bland vinstdrivna skolor till katastrofresultat, konstaterar Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi. Elevernas kunskaper sjunker samtidigt som skolorna lockar med höga betyg. Inte minst borgerliga politiker bär skulden för misslyckandet. Men lösningen på problemet finns närmare än man kan tro. Trettio svenska skolor erbjuder redan nu världens bästa gymnasieutbildning. Vad gör de rätt?

Read More

Så kan Sverige tillämpa New York-modellen mot brottsligheten

Så kan Sverige tillämpa New York-modellen mot brottsligheten

KRIMINALITET | New Yorks seger mot brottsligheten är världskänd. I Sverige kallar vi metoden för nolltolerans, och förknippar den med hårda straff för minsta förseelse. Men denna sorts polisarbete innebär också en rad så kallade mjuka värden, som bättre arbetsvillkor, karriärmöjligheter för minoriteter och stora mänskliga vinster. Olle Wästberg, tidigare svensk generalkonsul i New York, om vad Sverige konkret kan lära av New York-modellen.

Read More

Ett fattigare och farligare land

Ett fattigare och farligare land

MIGRATION | Asylprognosen från Migrationsverket hösten 2014 var en larmsignal som borde ha lett till eftertanke bland de ansvariga i både regering och opposition. I stället öppnade man för en migrationsvåg som ytterligare förvärrade redan kända segregationsproblem. Kriminella nätverk och inbördeskrigen mellan dem är det tydligaste, men inte enda, symtomet på vad främlingskapet i segregerade områden kan leda till. Det skriver Kjell-Olof Feldt, finansminister (S) 1983-1990.

Read More

Snubbelstenar till vems minne?

Snubbelstenar till vems minne?

KONST | I många europeiska städer syns i stenläggningen så kallade Stolpersteine, eller snubbelstenar, till minne av enskilda offer för Förintelsen. Men att överföra detta konstprojekt till Sverige – en idé som drivs bland annat av den statliga myndigheten Forum för levande historia – blir en pastisch, som riskerar att motverka sitt syfte, skriver Danny Kohn.

Read More

Kan vi längre hantera verklig konflikt?

Kan vi längre hantera verklig konflikt?

SAMHÄLLE | Månggifte, biblioteksstök och en moské som dragit åt sig extremister. Samtliga är exempel på frågor där svenska liberaler och radikaler intagit ståndpunkter som är själva antitesen till den ideologi de annars står för. För att förstå dessa intellektuella u-svängar måste man öppna historiens giftskåp, skriver Malcom Kyeyune, tidigare ordförande för Ung Vänster i Uppsala. 

Read More