Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
  • Dagens väljare

    Inför Townhall-mötet som arrangeras den 24 augusti på Kulturhuset i Stockholm, gör Kvartal och Dagens Arena en intervjuserie där väljare får svara på frågor om hur de ser på politik och årets val.

    Läs intervjuerna

Så tycker väljarna

Så tycker väljarna

Sandra Eriksson, 36 år

Sandra Eriksson, 36 år

Bostadsort: Falun
Sysselsättning: Verksamhetsstrateg, Region Dalarna

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Nog står vi inför stora utmaningar, inte minst när det gäller skolan och äldreomsorgen. Skolans uppdrag är det viktigaste i hela samhället och där måste vi lägga massor av resurser. Det är det bästa skyddsnätet mot sociala problem. Sedan hör jag hur mycket händer det saknas i de här verksamheterna. Hur ska vi få våra ungdomar att stanna kvar i den sortens jobb?

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Mest sådant som rör ens barn, och då är det ju skolfrågor, men också skattepolitiska frågor, hur kommunen och regionen väljer att satsa, bland annat på kollektivtrafik och landsbygdsutveckling.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga?

Då måste jag nog säga energi och klimatpolitiken. Jag tycker att vi behöver satsa på våg- och vindkraft och gå ifrån fossila bränslen. Tidigare har jag tänkt att det är kärnkraft som gäller då, men där anser jag numera att vi behöver mer av det förnyelsebara. Men sedan ska det förstås vara hållbart också.

Varför vill du ställa ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet? 

Jag tycker det är viktigt att fråga hur våra politiker vill komma till rätta med problemen i skolan. Hur ser de på studiero och vad vi kan göra för att skapa lugn och trygghet i skolan.

Håkan Sandh, 74 år

Håkan Sandh, 74 år

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Pensionär

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Ganska negativt. Det finns väldigt många delar i det men jag tycker att utifrån Magdalena Andersson  tre punkter: segregationen, klimatförändringarna och brottsligheten så är det alldeles för mycket fokus på brottsligheten medan det pratas alldeles för lite om de två andra punkterna . Segregation göder brottslighet och för att komma tillrätta med det måste man jobba mer med den uppsplittring av samhället som råder i dag. Jag menar att splittringen av samhället är en tydlig tendens i Sverige. Det här är något som syns ännu tydligare i USA och jag är rädd för att vi är på väg mot samma utveckling i Sverige. Det går i den riktningen om man till exempel tittar på hur klyftorna har ökat.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Om man tar en sådan uppenbar fråga som klimatförändringarna är det en överlevnadsfråga för barnbarnsbarnen. Jämlikhetsfrågor är också viktiga för mig. Ojämlikhet ökar vilket påverkar hälsa , brottslighet och psykiskt välbefinnande.  Det är central fråga för mig.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Jag vet inte om jag ändrat uppfattning i en fråga. Däremot har jag fått nya insikter när det gäller politik under de senaste åren. Jag kan ge två exempel. Det ena är att jag alltid trott att en relativt välfungerande demokrati som USA skulle fortsätta vara en demokrati för att den är så djupt förankrad. Men nu är jag inte lika säker på det. Och i så fall innebär ju det att alla demokratier i väst hotas. En mer konkret fråga handlar om skogspolitiken. Jag trodde det stod ganska bra till med vår hantering av skogen men jag har nu en mycket mer kritisk grundsyn, vilket har att göra med att jag påverkats av debatten senaste åren.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Det är för att jag tycker att skolsegregationen är ett tecken på den ökade ojämlikheten. Det är väldigt mycket diskussion om skolval. Men ett system som bygger på att det finns bättre och sämre skolor attackerar inte problematiken med segregation.

 

Arvid Ekblad, 45 år

Bostadsort: Solna
Sysselsättning: Administratör

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

I sin iver att sticka ut i mängden ser jag att såväl den enskilda individen som samhället i stort går mer mot individualism och polarisering. Det är en negativ utveckling, tycker jag. Samhällsbygge är en lagsport. En positiv utveckling, för det finns sådana också, upplever jag är att fler och fler ser det som viktigt att veta var, hur och av vad det man köper producerats. Andra människors och planetens välmående har kommit högre upp på agendan för de allra flesta.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor? 

Det korta svaret blir ”samarbete”. Jag blir glad när partier, oavsett färg, enas och ser till sina likheter snarare än olikheter och när man ser långsiktigt på de frågor som behöver den synvinkeln. I sitt tal på valnatten 2018 uttryckte Stefan Löven en förhoppning att valresultatet skulle bli ”blockpolitikens begravning”. Jag gillar den tanken.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Natofrågan. Vårens utveckling i Östeuropa gör ett Natomedlemskap nödvändigt.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Att vi behöver komma till rätta med gängkriminaliteten är ju inget nytt. Med min fråga hoppas jag få reda på vad de olika partierna ser som de främsta problemorsakerna och vad de vill göra åt dem.

Morgan Malmborg, 54 år

Morgan Malmborg, 54 år

Bostadsort: Habo
Sysselsättning: Egenföretagare.

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Jag ser mörkt på samhällsutvecklingen 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Jag vill att mina barn och kommande barnbarn skall få växa upp i ett tryggare land.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Kommer ej på någon stor punkt där jag ändrat åsikt.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Tycker media fokuserar mer på partiernas falska vallöften. De borde granska vilken politik de olika partierna jobbat för under mandatperioden.

Liselott Agerlid , 53 år

Liselott Agerlid , 53 år

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Jurist

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Vi kan alla enas om vilka problem vi har i dag med elbrist, höga drivmedelkostnader, skenande våldsutveckling och organiserad brottslighet. Det skulle behöva ett helhetsgrepp för att komma åt problemen, man måste jobba från alla håll. Sen ser jag skolans situation och skulle gärna vilja veta vad det för skola partierna vill ha? Tycker de att läroplanen är tydlig – tror de att alla barn vet vad som förväntas av dem? Varken barnen, föräldrarna eller lärarna förstår betygskriterierna, och det skapar stress. 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Rättsstaten. Det beror på att jag jobbar på en advokatbyrå. Jag vill att rättsstaten, myndigheterna och rättssystemet ska fungera. Det är en demokratisk fråga och handlar också om mänskliga rättigheter. Försvars- och säkerhetspolitik gör mig också väldigt engagerad. Jag tycker det är bra om än lite yrvaket att vi äntligen ansökt till Nato. Men vi måste också ha ett tydligt mål med ett eget försvar.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Det är en jättebra fråga som fler borde ställa sig. Jag är mycket mer ifrågasättande av det svenska biståndet än tidigare. Ju närmare jag kommit i olika yrkesroller eller resor desto mer tveksam till om det verkligen är det här vi ska göra med våra pengar har jag blivit. Framför allt tycker jag inte att vi ska ha ett enprocentsmål, utan fråga oss vad vi åstadkommer för resultat med alla miljarder i bistånd. 

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Jag vill veta hur de tänker säkerställa kvaliteten i våra skolor. Politikerna har kommit undan i hela skoldebatten. Det har blivit många frågor men man pratar inte om det som är viktigt utan lockas in i diskussionen om vem som äger skolan, när man verkligen borde diskutera kvaliteten på den. Jag stödjer friskolesystemet men det gick lite väl snabbt när man införde det, och uppenbarligen har det funnits för stora möjligheter att använda sig av systemet utan att leverera skolan som det var tänkt. Det måste ske en tät kontroll och uppföljning på alla skolor.

Mia Rolandsdotter, 56 år

Mia Rolandsdotter, 56 år

Bostadsort: Nyköping
Sysselsättning: Lärare

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Mia: Jag tycker att den allmänna samhällsutvecklingen följer ett amerikanskt mönster med ökad polarisering, där olika grupper har svårt att förstå varandra. Det pratas mycket om symbolfrågor i stället för att ta tag i problemen. Det är mycket populism och enkla lösningar på komplicerade problem.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Det som gör mig engagerad, och frustrerad, är att politikerna inte tar tag i de stora överlevnadsfrågorna om klimatet. Man har stoppat huvudet i sanden och låtsas att det löser sig självt. Man tror att ekonomin är ett eget system och naturen ett eget, men om naturen och det ekologiska kretsloppet kraschar då kraschar också ekonomin.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Mia: Jag skulle nog säga att jag gått från att tro att det är bra med regionalt och kommunalt ansvar för sjukvård och skola, till att det kanske skulle vara bättre med ett statligt övergripande ansvar för verksamheterna. Jag har inte landat i någonting men är nog på väg att ändra uppfattning.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Jag är själv lärare och har insyn i utbildningsfrågorna. Just klimatet landar också i skolvärlden. Hur mår barnen, ungdomarna och de vuxna? Hur adresserar vi i skolan att vår civilisation står inför en jättestor kris? Och vilken hjälp får vi från politikerna?

 Josefine Pehrson, 41 år

Josefine Pehrson, 41 år

Bostadsort: Lidingö
Sysselsättning: Affärschef 

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Jag tycker att den är oroande. Det är visionslöst och reaktivt snarare än visionärt och framtidsinriktat. 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Det kollektiva ansvaret för hur vårt samhälle ser ut. Att vi har högt förtroende för det staten lägger pengar på och vad staten ska hålla på med är jätteviktigt. Jag tycker det är oroväckande att staten ska detaljstyra och till exempel bestämma hur många föräldradagar man ska ta ut eller att man ska införa en familjevecka.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Det var i närtid. Jag bestämde mig nyligen för att jag i det här valet  kommer att gå tillbaka till att rösta på Liberalerna. Jag är övertygad om att vi behöver gå från ett auktoritärt och reglerat samhälle till ett samhälle där individer ska ta eget ansvar. Då är Liberalerna ett bra alternativ.  

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Därför att jag tycker att de första sex åren av en individs liv är oerhört viktiga. Vi måste lägga mer fokus på förskolebarnen. Jag tycker inte att den frågan tas på allvar. Sen blir vi förvånade över att man inte pratar tillräckligt bra svenska eller inte har respekt för andra. Förskolan är inte förvaring. Vi måste se till att barnen utbildas redan då. 

Juan Ramirez, 41 år

Juan Ramirez, 41 år

Bostadsort: Norrtälje
Sysselsättning: Systemförvaltare 

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Varken negativ eller positiv egentligen. Samtidigt är det svårt att bortse från att ekonomin och kriget i vårt närområde ger en negativ känsla.. Jag tycker också att de politiska beslut som tas just nu när det gäller välfärden kanske inte gynnar dem som behöver det mest. 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Jag har ett genuint politiskt intresse, vilket innebär att jag läser och informerar mig om vad som händer. Skolfrågan är extra viktig för mig eftersom det är där man börjar forma de framtida generationerna. 

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Om Nato. Jag var tveksam till meningen med det, krig kändes långt borta och inget som skulle hända här. Men när Ryssland gick in i Ukraina då ändrade jag uppfattning och tänkte att det kanske inte är så dumt att vara med i Nato ändå. 

 Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Det ska bli intressant att höra hur de pratar om skolan. Man talar om jämlikhet och inkluderande men ändå finns det så stora skillnader mellan olika skolor och platser i landet. Ta till exempel de skillnader som finns mellan Stockholm och Norrtälje där jag bor. Därför skulle jag vill ha reda på mer vad politikerna tänker kring jämlikhet och skolan.

Owe Robertsson, 64 år

Owe Robertsson, 64 år

Bostadsort: Ljungby
Sysselsättning: Nybliven pensionär

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Fyra fokusområden som är viktiga i närtid, kriminaliteten, skolan, sjukvården och miljön. Svårt för blocken att få någon större majoritet, detta gagnar inte Sverige i längden. Vi behöver en stark regering framöver.
 
Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Att man inte kan arbeta mer över partigränserna i viktiga frågor såsom bl.a. kriminaliteten. Samtliga partier borde fokusera mer på sin egen politik istället för att prata andra partiers dåligheter och misslyckande.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Att vi måste se över kärnkraftsbehovet snarast med tanke på det som sker i omvärlden. Sverige bör bli mer självförsörjande.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Tycker att otryggheten har ökat de senare åren med mer och råare gängkriminalitet. Saknar att inte alla partier tar detta på allvar. Äldre personer blir mer och mer utsatta för rått våld.

Susanne Wredberg, 57 år

Susanne Wredberg, 57 år

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning:  Jobbar med ekonomi och administration 

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Jag tycker det känns oroande, dels det alla pratar om med kriminalitet men jag känner också en oro för hur det ska gå för den unga generationen. Jag hoppas att de får det framtidshopp de behöver. 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Dels att det går att påverka, sen tycker jag att det är viktigt att vi har en demokrati och kan uttrycka vår åsikt hur knasig den än är. När det gäller sakfrågor så tycker jag att skolan är viktig. Det känns som att man kanske tappat fokus i samhället och att man är mer intresserad av att fylla i rapporter än det verkliga resultatet. Detsamma gäller inom äldrevården och förskolan. 

 När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Kommer inte ihåg. Men jag gillar när ens fördomar blir motbevisade. 

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Därför att vi måste skapa en bättre skola nu eftersom problemen redan blivit så stora.

Ulrika Tigerhielm, 48 år

Ulrika Tigerhielm, 48 år

Bostadsort: Norrtälje
Sysselsättning: Familjerättssekreterare på socialtjänsten

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Samhället har utvecklats till att vara upp till var och en, den svenska modellen om gemenenskap och gemensamt ansvar har fullständigt fallerat. Vi har en uttalad segregation, och då inte bara ut ett etniskt perspektiv, utan också ett demografiskt perspektiv. Till det kommer olika typer av ekonomiska klasser med olika ekonomiska förutsättningar. Det här är resultat av den politik som har förts i både Sverige och Europa sen 80-talet. Valet kommer handla om ”mina” val utifrån det egna perspektivet och det egna valet, jaget går före laget istället för tvärtom. Sverige har tidigare varit en förebild för i stort sett hela världen, idag nämner man Sverige som ett varnande exempel avseende missriktad integrationspolitik och ekonomiska prioriteringar.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Kortsiktighet, kortsiktig politik och löften om orimliga belöningar, till exempel när politiker säger ”om ni gör så här blir det så där”, det är inte så enkelt, det behövs långsiktighet i politiken. Små steg leder till framgång, för stora steg kräver oftast mer än man kan leverera.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

När MP för ett antal år sedan fick igenom sitt beslut om att avveckla kärnkraften. Att jobba för en sund klimatutveckling bör alla göra, men det måste få ta tid. MP har tidigare haft en vettig klimatpolitik som på senare år gått överstyr, dvs man kräver en klimatomställning som ska genomföras i snabbare takt än samhället har möjlighet att anpassa sig till, resultatet visar sig idag i till exempel skyhöga elpriser.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Brottsligheten i Sverige har haft en bekymmersam utveckling de senaste åren. Sverige har fler skjutningar än någonsin och gängkriminaliteten brer ut sig över hela landet. Samtidigt har vi människor som drabbas av andra brott, brott som politikerna inte ens pratar om längre. Ska den övriga kriminaliteten lämnas utan åtgärd pga fokus på gängkriminaliteten?

Karin Englund, 19 år

Karin Englund, 19 år

Bostadsort: Söderhamn
Sysselsättning: Vårdbiträde inom åldersomsorgen

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Jag anser att valet varit så efterlängtat med anledning av det ständiga politiska kaoset som varat under denna mandatperiod. I samhället i helhet så återhämtar vi oss från en pandemi som drabbar många familjer och branscher. Med en ökad kriminalitet som påverkar människor i segregerade områden och de inblandades nära och kära. Valet känns som ett vägskäl.

 Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Under hela mitt liv har jag stått upp för allas lika värde och att vår välfärd är det som kännetecknar vårt land. Jag blir engagerad när jag hör om orättvisor och saker som går emot Sveriges grundprinciper.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Jag ändrar mig sällan, men senast skulle varit i integrationsfrågan. Alltid varit väldigt fri men med anledning av det kaos som drabbade dom som kom hit under 2015 där de inte fick det stöd från staten för immigrera sig in i samhället. Jag är numera för att vi ska ta in den mängd flyktingar som landets resurser klarar av för att få in dom i samhället.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

För att frågor i dessa sakfrågor sällan blir upplyfta i egentliga lösningar på problemen. Det finns ett skäl till att orättvisor uppdagas och jag vill att politikerna identifierar grundproblem och jobbar för att motverka på långsikt.

Andreas Rosenlund, 55 år

Andreas Rosenlund, 55 år

Bostadsort: Nacka
Sysselsättning: Kommunikationsdirektör

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Vi går mot tuffa tider efter att ha haft många fina år. Samhällsutmaningarna är stora med inflation, sämre ekonomi, klimatförändringar, gängkriminalitet. Det känns som att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Troligen går vi in i en lågkonjunktur med risk för högre arbetslöshet och ytterligare påfrestningar. De som vinner valet kommer att ha fullt upp. 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Man måste vara hårdhudad eller ha svårt att ta in klimatförändringarna för att inte bli engagerad i dem. Konsekvenserna är så enorma att de inte går att skjuta på eller ignorera. Sedan allt som rör rasism, och därmed invandringsfrågan. När man vill avhumanisera och göra individuella problem kollektiva. Till exempel detta med muslimer, det är ju en synnerligen heterogen grupp, som typ vi kristna. 

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

En fråga som är svår är kärnkraften, där det finns klimatargument för, men där har jag ändrat mig. Dels för att mycket uran kommer från Ryssland, dels för att det är ett säkerhetsproblem i samband med krig och mänskliga faktorn och nu också med att man i Frankrike inte kunnat köra dem på grund av för varmt kylvatten. Det är känns inte som en säker eller planerbar energikälla. 

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Dagens debatt kring lag och ordning drivs mest av rädsla och populism och jag ville höra lite mer om vad politikerna vill göra ur ett mer långsiktigt och konstruktivt perspektiv.

Mattias Nilsson, 43 år

Mattias Nilsson, 43 år

Bostadsort: Västerås 
Sysselsättning: Sjuksköterska inom äldreomsorgen

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Mindre bra tyvärr. Sverige står inför väldigt stora utmaningar med en arbetslöshet som ligger i EU-toppen. Eskalerande kriminalitet som bara blir råare och råare, skenande el och bränslepriser som framförallt beror på höga skatter, sjukvård i kris med långa vårdköer, stor brist på vårdplatser och för stor administrativ börda för vårdpersonalen. Segregationen som blir större och större, ett försvar som behöver rustas upp och en skola som är i kris.

Tyvärr ser jag dystert på samhällsutvecklingen i nuläget men är också optimist, jag tror och hoppas utvecklingen går att vända. Med tanke på att Sverige har ett av världens högsta skattetryck borde fler samhällsfunktioner fungera bättre. 

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Sjukvården och äldreomsorgen ligger mig varmt om hjärtat. Har tyvärr svårt att se att dagens förda politik löser krisen i sjukvård och äldreomsorg.

Brott och straff engagerar mig också väldigt mycket. Sverige har en kriminalitet som bara blir värre och värre och där upplever jag att polis och politiken för länge sedan tappat greppet.  Jag upplever att regeringen med dess samarbetspartier och oppositionen pratar helt olika språk och ser på verkligheten med helt olika glasögon.

Slöseri med skattepengar och bristen på ansvarskänsla bland politiker och tjänstemän gör mig och också engagerad men också frustrerad. Jag tror starkt på att återinföra tjänstemannaansvaret.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Ändrade åsikt om vaccinpass tidigare i år. I början av pandemin kände jag att vaccinpass kunde vara ett sätt att hantera pandemin. Ju mer jag läste på och satte mig in i frågan, från både för och emot sidan, började jag tvivla. 

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

Det är ett område som engagerar mig. De flesta politiska partier tävlar om att höja straffen. Jag känner att det blir mest ett spel för galleriet. Att politikerna vill visa prov på handlingskraft, titta på oss – vi vill eller vi har gjort flera straffskärpningar, vi tar minsann kriminaliteten och brottsbekämpningen på allvar. Leder verkligen straffskärpningarna till att fler döms till fängelse och får längre straff?

 
 
Marie Kihlman, 56 år

Marie Kihlman, 56 år

Bostadsort: Vallentuna
Sysselsättning: Affärsresesäljare och receptionist

 

Hur ser du på den allmänna samhällsutvecklingen inför valet?

Jag tycker samhällsklimatet är tufft och många gånger väldigt hårt och elakt. Det är för mycket fokus på att smutskasta varandra istället för att prata om sin sakpolitik och vad de vill åstadkomma.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Oj… Det mesta skulle jag säga. Det är för mycket som inte fungerar idag i Sverige! Våldet ökar, skolan blir sämre, vården går på knäna och integrationen är helt misslyckad. Politikerna bara “pratar” om hur de vill förändra och förbättra men inget händer…

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Jag röstade nej när vi hade folkomröstningen om vi skulle gå med i EU och jag hade samma åsikt rörande Nato. Men när Ryssland invaderade Ukraina känner jag att även Sverige måste gå med i Nato. Vi kan inte som ensamt EU-land stå utanför, vårt egna försvar är inte tillräckligt och helt ensamma skulle vi inte ha någon chans om Ryssland skulle få för sig att invadera oss.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna om lag och ordning?

För mig, som kvinna och mamma är det oerhört viktigt att känna att mina barn och kommande barnbarn får växa upp i ett tryggt samhälle. Tyvärr finns inte den tryggheten idag och det verkar inte bli bättre, tvärt om, det blir mer och mer otryggt.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna inom utbildningsområdet?

Gällande skolan så är klasserna på många håll alldeles för stora samt lärarna idag har inte några befogenheter. De kan inte säga till, tillrättavisa eller ta tag i en elev som stör utan rädsla för att bli anmäld, antingen av eleven eller dess föräldrar. Detta måste ändras, lärare måste få hjälp, stöd och tillåtas vara den vuxne i rummet. Skolan och klassrummet måste vara en trygg och lärande miljö.

Marianne Lindström, 62 år

Marianne Lindström, 62 år

Bostadsort: Stockholm
Sysselsättning: Kontorsarbete

 

Hur ser du på samhällsutvecklingen inför valet?

I stort sett tycker jag att den är lite oroväckande. Både för det som händer nu med kriget i Ukraina, men också vad som händer med ekonomin i världen. Det är mycket som händer nu, som förändrar våra villkor, med dyrare mat, dyrare el och annat sånt. Jag har vuxit upp i ett välfärdssamhälle och det vill jag inte se nedmonterat. Det engagerar mig mycket.

Vad gör dig riktigt engagerad i politiska frågor?

Jag fick mitt första barnbarn för några år sedan och då blir förskola och skola något väldigt viktigt för mig. Det är nog generellt viktiga frågor för mig, välfärden för de yngre och för de äldre. Så resurserna till skolan och till äldrevården.

När ändrade du senast uppfattning i en politisk fråga och vad handlade det om?

Jag vet inte om jag gjort det i någon större utsträckning. Men jag har blivit mycket mer engagerad i och ändrat en del ståndpunkter i miljöfrågorna. Jag inser mer att det är värt att ändra en del i sitt eget liv, som att äta vegetariskt, för att ta sitt ansvar.

Varför vill du ställa en fråga till de ansvariga politikerna på utbildningsområdet?

För att jag är väldigt politiskt intresserad, och jag tycker att jag har förmågan att uttrycka mig verbalt, så det vore väldigt roligt att ställa en fråga till dem.

Inizio

Gå med och gör din röst hörd!

Vill du vara med och svara på Demoskops undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällsfrågor och politik? Resultat presenteras bland annat på Kvartal. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att anmäla dig.