Kvartal har låtit genomföra en exklusiv undersökning som delar upp väljarkåren i någonstansare och varsomhelstare. I Väljarpoddens fjärde och sista avsnitt handlar det om den allra största väljargruppen: den pessimistiske varsomhelstaren.

Två av Sveriges vassaste opinionsanalytiker, Markus Uvell och Karin Nelsson, berättar om den största av våra fyra väljargrupper. Det handlar om en kategori som växer och som nu omfattar nästan varannan väljare. Denna grupp innehåller en hög andel borgerliga personer som i någon mån tappat tron på Sveriges framtid och som efterlyser politiker som tar tag i en situation som de upplever har spårat ur. För egen del är de inte drabbade i så stor utsträckning men de oroas av den bild av landets utveckling som de tar del av via medierna.  De pessimistiska varsomhelstarna är i kraft av sin storlek och rörlighet mellan partierna den grupp väljare som sannolikt kommer att avgöra valet. 

Ladda ner undersökningen (pdf)
Ladda ner data (Excel)