Under bara några år mot slutet av 1960-talet skedde avgörande förändringar i Sveriges bostadspolitik, som påverkar oss än idag. Inte minst gäller det vår tids explosiva utanförskapsområden. Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, talar med Paulina Neuding om den svenska bostadsinfarkten.

Läs Jan Jörnmarks tidigare essäer i Kvartal:
Den svenska bostadsinfarkten (2016-04-29) 
Den svenska stadskrisen (2016-10-03)