Tro inte på Wold – föräldrar spelar roll

En övertro på att generna förutbestämmer vårt öde riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa.