Tålamod och ärlighet varar längst

Hur uppnås tålamod? Och varför är befolkningen i vissa länder ärligare än andra?