Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Adam Nelvin: Svensken – den sista människan?

Foto: JoLynne / Mostphotos
Av Adam Nelvin | 15 augusti 2016
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 12 minSkärmläsarvänlig
I korthet
  • Genom historien återkommer föreställningar om framåtskridande, social evolution, i olika versioner: bilden av en mänsklighet i ständig rörelse mot ett gemensamt mål. Många tankesystem utgår från att historiens cykler av uppgång och fall kan brytas och någon form av framtida lyckorike etableras.
  • Trots att både sekulära och religiösa visioner om historiens slutpunkt kommit på skam, går idén igen i ständigt nya former.
  • Modernisering innebär en rörelse mot kunskapsbaserade samhällen med kontinuerliga, och oftast bestående, framsteg inom vetenskap och teknologi. Men det betyder inte att vår sociala utveckling följer samma mönster. Samhällen utvecklas inte automatiskt mot en viss uppsättning värderingar. På moralens område kan “modernitet” ta sig vitt skilda uttryck, såväl goda som djupt destruktiva.
  • Historien är varken progressiv eller regressiv, utan snarare kaotisk, eftersom inte ens cyklerna av framsteg och bakslag följer något bestämt mönster.
Det som utmärker Sverige är inte svenskhet, utan att vi lämnat vår distinkta nationalkaraktär bakom oss. Vi är moderna – bärare av värden som förr eller senare kommer att förverkligas av alla kulturer. Så menar tongivande röster i debatten. Adam Nelvin hör en variation på ett evigt tema i västerländsk idéhistoria: myten om mänsklighetens framåtskridande och historiens slutpunkt.

”Inside every gook there is an American trying to get out.” – Full Metal Jacket

Vad är en svensk? Det är maj 2015 och Hans Rosling ska snart upphöjas till sanningsvittne i ett land omtumlat av flyktingkrisen. Besvärad citerar han Lars Norén: ?We don?t live in Sweden. ?Tiden är vårt hem.?” [1]

Läs mer Visa mindre