Svag koppling mellan fattigdom och brottslighet

Hur ser egenligen sambanden mellan fattigdom och kriminalitet ut?