”Sluta skjut” utan effekt

Sluta Skjut har utmålats som en framgång. Men stämmer verkligen det?