Går Koranen före lagboken?

Hur ser attityderna ut bland muslimska invandrare i Europa?