I en kommentar i Kvartal ”Wikipedia har rutiner mot försök till påverkan” (19/2) diskuteras ett initiativ från Utrikesdepartementet på Internationella Kvinnodagen: UD anordnar i dag så kallade ”skrivarstugor”, för att uppdatera och redigera Wikipediaartiklar i syfte att inkludera fler kvinnor. Texten diskuterar initiativet med utgångspunkt i Wikipedias rutiner mot påverkanskampanjer. 

Kommentaren vilar dock på ett sakfel – UD:s initiativ sker i samarbete med Wikimedia. Kvartal har därför valt att helt avpublicera texten, och införa rättelser i sociala medier. Vi beklagar detta.