Politiskt upprop från 261 opolitiska tjänstemän

261 tjänstemän på UD skriver i ett upprop att de oroas över att nästa regering kan urholka "värdegrunden" i Regeringskansliets arbete. I brevet ställer man tjänstemäns "lojalitetsplikt" mot "grundlagens bestämmelser om människors lika värde." Det blottar ett odemokratiskt sinnelag, skriver Jakob...