Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Neutralitetspolitik in i det okända

Foto: Håkan Karlsson / Mostphotos
Av Mattias Warg | 5 mars 2017
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd Kvartal
I korthet
  • Åren 1809-1814 lades grunden för en ny svensk utrikespolitik i neutral anda. Men motiven till förändringen är missförstådda.
  • En historisk missuppfattning är att Sverige präglades av revanschism efter förlusten av Finland till Ryssland år 1809. En annan är att kronprins Karl Johan år 1812 gjorde upp med samma revanschism och därmed la grunden till den moderna svenska neutralitetspolitiken.
  • I själva verket var 1809 års regering starkt kluven i revanschfrågan. Många ansåg det orealistiskt att man skulle kunna återerövra Finland. Kronprins Karl Johan fullföljde en redan etablerad utrikespolitik med syfte att göra Sverige oberoende av stormaktsallianser.
  • De historiska myterna har fått betydelse för vår tids säkerhetspolitiska tänkande, framför allt genom att de bidragit till en ensidig fokusering på maktbalansen mellan västmakterna och Ryssland. Betydelsen av samspelet mellan inre och yttre konflikter har i gengäld hamnat i skymundan.
Rötterna till Sveriges neutralitet är i dag delvis glömda och missförstådda. När en felaktig historieskrivning vinner mark får det konsekvenser även för vår tids säkerhetspolitiska tänkande, skriver Mattias Warg. Myter om Sveriges ställningstaganden under tidigt 1800-tal påverkar dagens vägval och gynnar inblandning i just den storpolitik som dåtidens revolutionärer ville hålla landet utanför.

Har Sverige lämnat en missuppfattad utrikespolitik? Frågan är oundviklig för den som gräver fram den svenska neutralitetens rotsystem från början av 1800-talet.

Då, för 200 år sedan, skiftade de säkerhetspolitiska paradigmen. Sverige övergav storpolitiken bortom haven sedan soldaterna kommit hem från Napoleonkrigens slagfält för sista gången.

Läs mer Visa mindre