Kriget om nyöversättningen
av Iliaden

Är Homeros nya språkdräkt en trojansk häst?