När Sverige lade om migrationspolitiken var budskapet från regeringen att man lade sig på EU:s miniminivå. Ändå fortsätter Sverige att vara ett av de EU-länder som tar emot flest asylsökande per capita. Ny statistik som publicerades i dag visar att Sverige förra året tog emot 25 666 personer – motsvarande ett helt Rosengård på ett år. Hur går det ihop?

–Miniminivån avser lagstiftningsnivån. Sen finns det ju länder som bedriver en aktiv signalpolitik, som säger ”kom inte hit”. Det säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i Fredagsintervjun där han också framhåller att signalpolitik kan ha större påverkan än lagstiftning.