Christer Mattsson är föreståndare för Segerstedtinstitutet som har till uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot bl a våldsutövande ideologier och rasistiska organisationer.

Det största terrorhotet kommer från jihadister, säger Mattsson i Fredagsintervjun. Terrordåd utförda av vitmakt-rörelsen kan inte uteslutas men är osannolika. Nordiska motståndsrörelsens höga grad av organisering leder till en minskad risk för våld.

Christer Mattssons engagemang för likabehandling och mot rasism grundlades redan i gymnasiet, när han vägrade att skriva under ett upprop riktat mot en polskjudisk fysiklärare. Och kanske var det påverkan från hans morfar som bidrog till motviljan att tala illa om andra människor. Men det förstod han först senare.

Men när Christer Mattsson var nyutbildad lärare på 90-talet och med oceaner av självförtroende föreläste om dåtidens Sverigedemokraterna gick han för långt, anser han själv. Han har än idag dåligt samvete för hur han behandlade en elev under en skoldebatt i Visby. Den eleven tillhör idag vitmakt-rörelsen.

Christer Mattsson intervjuas av Staffan Dopping.