Fysisk inaktivitet är en klassfråga och ett problem för politiken att lösa. Det menar PM Nilsson, politisk chefredaktör på Dagens Industri. Paulina Neuding möter honom i ett Kvartalsamtal om motion, samhällets ansvar för passiva medborgare och balansgången mellan paternalism och liberalism.