Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Samhälle |

Vården klarar sig inte utan medicinska sekreterare

Personal på akutmottagning. Personerna på bilden har inget med artikelns innehåll att göra. Foto: Ulf Palm/TT.

Medicinska sekreterare, som tidigare kallades läkarsekreterare, har på tio år blivit avsevärt färre. Samtidigt sköter läkarna allt mer administration, skriver Nuri Kino som tidigare själv arbetat i detta yrke. Under pandemin ligger man nu månader efter med utskrift av journaler. IVO pekar på att brister i journalföringen gör att det inte riktigt går att veta vilken vård äldre har fått och att äldre inte fick behandling utifrån sina behov.

Av Nuri Kino | 16 februari 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd KvartalLästid 10 min
I korthet

Medicinska sekreterare, som tidigare kallades läkarsekreterare, har på tio år blivit avsevärt färre. Samtidigt som läkarna sköter allt mer administration.

Under pandemin ligger man månader efter med utskriften av journaler. IVO pekar på att brister i journalföringen gör att det inte riktigt går att veta vilken vård äldre har fått och att äldre inte alltid fått behandling utifrån sina behov.

Utbildning för medicinska sekreterare anordnas regionalt och med olika kunskapsinnehåll. Detta skapar inlåsningseffekter.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är inte ansvarig för medicinska sekreterare och har ingen kunskap om vad bristen leder till. Socialstyrelsen saknar också kunskap om situationen.

Svenska läkare lägger ned mer än hälften av sin arbetstid på administration. Det skiljer sig markant från andra länder. Medicinska sekreterare hade kunnat göra en stor del av det arbetet.

Svenska läkare tvingas lägga ned nästan hälften av sin arbetstid på andra uppgifter än att möta och behandla patienter.1 Flera läkare som jag talat med säger att situationen är ohållbar och att det går ut över patientsäkerheten.

Förändrad roll

Medicinska sekreterare är inte en självklar del av vårdteamet som de var för tio år sedan. Tidigare satt de på själva avdelningen eller mottagningen. Men på till exempel Södertälje sjukhus sitter de flesta numera för sig själva, i ett och samma rum. De är segregerade från resten av personalstyrkan. Deras arbete mäts dessutom i antalet tecken de skriver. De ska skriva 2 500 tecken i timmen. På andra sjukhus i regionen ser det annorlunda ut. På Aleris på Sabbatsbergs sjukhus är de en del av vårdteamen och finns placerade på avdelningarna.

”Vi är som robotar, många av oss orkar inte, det är inte en human arbetssituation”, säger Susanna Wetell som är medicinsk assistent på Södertälje sjukhus.

Självklart är det ett problem, speciellt då många läkare inte pratar korrekt svenska och vi inte kan gå fram till dem och fråga vad de menar.

Fem andra medicinska sekreterare på Södertälje sjukhus upplever det kränkande att sitta avskilt och aldrig ha att göra med andra på sjukhuset. ”Vi sitter i en hall, för oss själva, är en egen enhet och har egna chefer. Självklart är det ett problem, speciellt då många läkare inte pratar korrekt svenska och vi inte kan gå fram till dem och fråga vad de menar, det blir många journaler med tre punkter för att markera att vi inte hör vad som menas”, säger en av dem. Hon vill vara anonym.

Sekreterarna kan endast kommunicera med läkarna via journalprogrammets chattfunktion som det ser ut nu.

Läs mer Visa mindre