Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Samhälle |

100 procent förnybart är osmart

Kärnkraftverket Forsmark Foto: Forsmark/TT Nyhetsbyrån
Av Staffan Qvist | 5 juni 2019
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
I korthet Stöd Kvartal
I korthet

/ Om man säger att produktionskostnaden för en kWh från ett nytt vindkraftverk sannolikt är betydligt lägre än för ny kärnkraft, och från detta försöker påskina att ett ”100% förnybart” system är den mest kostnadseffektiva framtida fossilfria lösningen, då missar man systemdimensionen.

/ Investeringar i existerande kärnkraft, inklusive de nedläggningsplanerade reaktorerna Ringhals 1 och 2, är utan jämförelse de mest kostnads- och klimateffektiva insatserna Sverige kan göra på systemnivå.

/ Mitt i brinnande klimatkris stänger statliga Vattenfall två klimatvänliga reaktorer, medan man fortsätter köra sju kolkraftverk i Holland och Tyskland.

/ För att bibehålla ett fossilfritt, leveranssäkert och kostnadseffektivt svenskt elsystem på sikt måste även förutsättningar som möjliggör investeringar i ny modern kärnkraft omedelbart utredas förutsättningslöst.

/ En övergång till 100 procent förnybart innebär enorma kostnader på systemnivå, även om enskilda vindkraftverk kan byggas billigt. 

Ett elsystem med kärnkraft som en komponent är billigare och bättre för klimatet än ett som är ”100% förnybart” – även om ny kärnkraft kostar mer per kilowattimme än vind. Energiforskaren Staffan Qvist går i en analys igenom alternativen för ett fossilfritt elsystem i Sverige.

Nivån på diskussionen kring den svenska kärnkraften och dess roll för klimatet och i framtidens energisystem har successivt förbättrats under senare år. Det egentligen ganska självklara faktum att kärnkraften är klimatvänlig har bekräftats av både FN:s klimatpanel IPCC och de mest detaljerade livscykelanalyser som gjorts för svenska förhållanden[1].

Läs mer Visa mindre