Konsten kvävs av konsensus

Konsten kvävs av konsensus

KULTUR | Progressiv konst innebar tidigare en politisk utmaning av det rådande systemet. Men samtidskonstens förening med de rätta åsikterna har lett till en ny ordning, skriver Lars Vilks. Konstnärer är inte längre ”bad guys” – strider inte längre mot etablissemanget. I stället ägnar man sig åt att bevaka en gemensam värdegrund där inga tvetydigheter eller misstänkta avsteg tolereras.

Read More

Vad är kvinnors rörelsefrihet värd?

Vad är kvinnors rörelsefrihet värd?

TRYGGHET | Sexuellt våld begås i alla samhällen och kulturer. Men massövergreppen i Köln på nyårsafton 2015 är en unik händelse i Europa i fredstid. Även på svenska badhus och musikfestivaler har kvinnor trakasserats sexuellt på ett sätt som inte tidigare förekommit. Paulina Neuding skriver om det nya våldets efterverkningar i debatten – och dess konsekvenser för kvinnors rörelsefrihet.

Read More

Islamism, multikulturalism och folkhemsanpassning

Islamism, multikulturalism och folkhemsanpassning

IDÉER | Politiska eftergifter till islamism har sin bakgrund i folkhemstanken om jämlikhet. Men jämlikhet mellan kulturer tycks bli viktigare än jämlikhet inom kulturer. Om vi som samhälle menar allvar med rätten till frihet, måste vi också i praktik och politik försvara denna rätt mot frihetsfientliga religiösa övertygelser, skriver Per Bauhn, professor i praktisk filosofi.

Read More

Sveriges neutralitetspolitik – från det bortglömda in i det okända

Sveriges neutralitetspolitik – från det bortglömda in i det okända

UTRIKESPOLITIK | Rötterna till Sveriges neutralitet är i dag delvis glömda och missförstådda. När en felaktig historieskrivning vinner mark får det konsekvenser även för vår tids säkerhetspolitiska tänkande, skriver Mattias Warg. Myter om Sveriges ställningstaganden under tidigt 1800-tal påverkar dagens vägval och gynnar inblandning i just den storpolitik som dåtidens revolutionärer ville hålla landet utanför.

Read More

Det fria ordets slyngelålder

Det fria ordets slyngelålder

MEDIA | Det är inte bara 250 år sedan vi fick vår första tryckfrihetsförordning. Det är också 250 år sedan "det fria ordets slyngelålder" inleddes. Många liknar den tidens hätska debattklimat med det vi har i dag på sociala medier. Sveriges tryckfrihetshistoria har varit en lång och slingrig väg, skriver Karl-Erik Tallmo. Med tanke på vad som nu sker i vår omvärld bör vi vara vaksamma på angrepp mot det fria ordet även här.

Read More

Migration och välfärdsstatens finansiering

Migration och välfärdsstatens finansiering

MIGRATION | Ett vanligt argument för ökad migration till rika länder i Europa är den åldrande befolkningens behov. Ofta hävdas att invandring av unga människor är nödvändig för att finansiera framtida vård och pensioner. Eftersom dessa påståenden hörs så frekvent tror många att de måste bygga på fakta, trots att alla officiella kalkyler visar på motsatsen, skriver nationalekonomen Tino Sanandaji.

Read More

Jämlikhetens idéhistoria – bortom mantran och paroller

Jämlikhetens idéhistoria – bortom mantran och paroller

IDÉER | Människans förmåga till empati är biologisk, men samtidigt kulturberoende. För att vi ska kunna bygga ett modernt samhälle måste denna empati vidgas till att omfatta många fler än vad som kan betraktas som naturligt. Idén om mänskliga rättigheter är ingen självklarhet – den är resultatet av en lång kulturell utveckling där individens oberoende och frihet vuxit parallellt med respekten för andras värde, skriver Dan Korn.

Read More

Vi misslyckas med att värna barnets bästa

Vi misslyckas med att värna barnets bästa

OMSORG | För en allt större grupp barn är Sverige inte ett bra land att växa upp i. Den sociala barnavården har ett av samhällets viktigaste uppdrag men ges inte förutsättningar att klara av sitt arbete. Trots många varningar har problemen inom socialtjänsten tillåtits växa och utsatta barns behov försummats. Konsekvenserna för samhället kommer att bli kännbara, skriver Jenny Sonesson.

Read More

Konsten att överskrida gränser – men bara vissa

Konsten att överskrida gränser – men bara vissa

KULTUR | Vår tids konst vill vara politisk. Men vad innebär det? Vilka gränser får konsten överträda – och vem avgör frågan? Konstvärldens problem i dag är dess förutsägbarhet, skriver Lars Vilks. Den radikala samtiden är inte radikal för sina invigda betraktare utan enbart för en bredare publik som önskar sig mer traditionella utställningsobjekt. Detta är den första av två essäer av Lars Vilks i Kvartal om nutidskonstens tillstånd – här med fokus på den svenska scenen.

Read More

Hederskultur under radarn

Hederskultur under radarn

HEDERSVÅLD | Mordet på Fadime Şahindal år 2002 blev startpunkten för en långdragen och infekterad debatt om hedersrelaterat förtryck i Sverige. Det var ett uppvaknande till en verklighet som få politiker, journalister eller forskare kände till. Genom åren har olika försök gjorts att förstå det till synes ofattbara. Men ännu saknas viktig kunskap om hederskulturens mekanismer, skriver författaren Per Brinkemo.

Read More